pic5Chystáte se k přepravě cenností nebo finanční hotovosti? Chcete mít jistotu, že se vše dostane v pořádku na místo určení? Rádi Vám zajistíme bezpečnou a rychlou přepravu jakékoli cenné zásilky po celé Evropě.

V závislosti na hodnotě přepravované zásilky je stanoven počet a vybavenost osob přepravujících zásilku.

  • Osádka vozidla je zpravidla vybavena krátkými kulovými zbraněmi a neprůstřelnými vestami. Po celou dobu plnění úkolu je osádka i doprovod v rádiovém i telefonickém spojení s dispečinkem. Vozidlo je současně monitorováno pomocí navigačního systému.

Transporty peněžních a cenných zásilek se dělí na přepravy bez účasti zákazníka a na přepravy za účasti zákazníka (peněžní posel).V obou případech musí být přeprava vždy zajištěna v souladu s podmínkami bezpečnostní služby.

  • Přepravy bez účasti zákazníka jsou realizovány výhradně pracovníky bezpečnostní služby, kteří přebírají zapečetěný obnos, případně jiné bezpečnostní zavazadlo, a v neporušeném stavu jej dopraví na místo určení.
  • Přepravy za účasti zákazníka jsou realizovány pracovníky bezpečnostní služby, kteří zajišťují doprovod a ochranu zákazníka, který převáží hotovost. V tomto případě pracovník bezpečnostní služby nepřebírá zásilku od zákazníka.

Konkrétní cena za transport je stanovena individuálně podle příslušných kritérií, např.:

  • vzdálenost od místa určení
  • rozsah a četnost transportů
  • výše přepravované částky

Dle těchto kritérií je po dohodě stanovena cena, zpravidla sazbou za převoz, týdenní či měsíční paušální sazbou, případně sazbou za odpracovanou hodinu a ujetý kilometr.