radioBodyguard znamená anglicky „tělesný strážce“. Přesnějším českým označením je, ale spíše termín „osobní strážce“. Osobní ochrana se stala nevyhnutelným nástrojem uchování moci a života mocných, stala se bariérou mezi životem a smrtí, mezi prosperitou a zánikem a zároveň se stala ctností mnoha mužů a v dnešní době i žen, kteří byli a jsou ochotni položit svůj život za život někoho jiného.

Bodyguard ISG 9 je bezpečnostní specialista s velice širokým záběrem působnosti od používání zbraní, bojových systémů, řízení všech druhů dopravních prostředků, ale především expert na bezpečnostní problematiku, první pomoc, krizová a komunikační řešení i jednání a v neposlední řadě se jedná o specialistu prevence. Základem práce bodyguarda je předejít případným hrozbám a vyhnout se napadení chráněné osoby. V této oblasti jsou naši osobní strážci neustále a pravidelně proškolováni. Pokud již k nějakému konfliktu dojde – bez ohledu na jeho povahu či charakter, obvykle jej zaviní nedostatečná příprava, chyba či nedodržení bezpečnostně preventivních opatření.

Schopnosti osobního strážce jsou obecně děleny na tzv. Hard Skills – tvrdé schopnosti jako je střelba, sebeobrana, řízení vozidel a na Soft Skills – měkké schopnosti, jako je komunikace, diplomatický protokol, etika, empatie a sociální inteligence.

ISG 9 si velice zakládá na cíleném zaměření typu a druhu ochrany chráněných osob. Vždy proto poskytujeme nejlépe vhodné pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout pro našeho zákazníka maximálně odborné služby s vědomím povinností. Jako jedna z mála firem, jsme zaměřeni i na zahraniční klientelu a naši pracovníci procházejí i základy etnického společenského chování, pravidel a zvyků.

hlav76 základních dovedností :

 • Bezpečnostní doprovody (Protective escort)
 • Řízení vozidel (Protective driving)
 • Komunikační prostředky a vyhledávání elektronických zařízení (Communication and ESD)
 • Vyhledávání nástražných výbušných systémů (IED search)
 • První pomoc (Bodyguard medic)
 • Předcházení a řešení konfliktů (Conflict management)
 • Další dovednosti :

 • Střelba (Bodyguard Shooting)
 • Protisledování (Counter/Anti Surveillance)
 • Protiútočné taktiky (Counter Assault Tactics)
 • Ochranné zpravodajství (Protective Intelligence)

24052007101hlav7

Pokud máte zájem dozvědět se o dalších vlastnostech našich strážců, nahlédněte na stránku O NÁS.