kancelare KANCELÁŘSKÉ PROSTORY, BYTY A BUDOVY :
Detekujeme aktivní i pasivní odposlechová audio i video zařízení v prostoru. Provádíme kontroly  bytů, kancelářských prostor, úřadů, firem, institucí, vládních budov a dalších prostor se zvýšenou potřebou ochrany. V tomto segmentu nabízíme profesionální služby prováděné speciální technikou přímo dle potřeb zákazníka.

MOBILNÍ TELEFONY – TABLETY :
Zajistíme odhalení nežádoucích úniků informací z mobilních telefonů se systémem iOS i Android. Detekujeme nežádoucí software i další negativní činnosti vašeho zařízení za pomoci profesionální techniky a dalších technických prostředků odhalujících nežádoucí aktivity útočníka.

MOTOROVÁ VOZIDLA – BEZ VÝJIMEK :
Ochrana vozidel bez ohledu na jejich druh a využití je velmi častá a potřebná. Zajistíme 100% detekci – kontrolu nežádoucích prvků, které mohou být součástí vozidla a to od sekundárních GPS modulů až po odposlechová zařízení bez ohledu na jejich typ, druh či další specifikaci …

GARANCE A SPOLEHLIVOST :
Detekce odposlechových zařízení a dalších technických prostředků umožňující získání informací ve formě audia nebo videa, se v poslední době stává poměrně často zmiňovaným fenoménem. Každá informace má svou cenu bez ohledu na to, zda se jedná o soukromé informace z rodinného – soukromého prostředí, nebo o informace o Vašem podnikání, zaměstnání, zálibách apod.

Máte li zájem o předběžnou kalkulaci nákladů na detekci prostor, využijte naši tabulku
ceník-detekce-odposlechu
nebo nás kontaktujte a rádi vám na požádání cenu sdělíme.

protectTechnika a její častá modernizace, dává této oblasti velmi široký rozměr jak na kvalitu tak i na prevenci. V dnešní době se můžeme setkat s odposlechy téměř v jakékoli podobě, typu i kvalitě. Z profesního hlediska lze získat informace za pomoci základní “radiové štěnice” s mírným dosahem a za pár korun téměř okamžitě. Instalace takové štěnice zabere pár vteřin a jediné co musíte udělat je naladit zvuk na FM pásmu jakéhokoliv radiopřijímače.

Těchto případů v praxi, ale moc nebývá. Často se lze setkat s propracovanou a kvalitní technologií přenosu a záznamu zvuku tam, kde jsou informace. Ty totiž mají cenu zlata bez ohledu na jejich charakter. Pokud se domníváte, že o Vaše informace nikdo nestojí, tak Vás můžeme ubezpečit, že opak je pravdou.

Informace jako sůl nad zlato :
Ponechme stranou právní výklad takového protiprávního jednání a zaměřme se na podstatu celé věci. Každý typ odposlechu a z něj získaná informace je pro někoho důležitá. Informace o Vašem “pracovním” víkendu ocení Váš partner. Informace o cenách ocení Váš konkurent a tak to jde dál a dál.

Naše společnost nabízí profesionální detekci odposlechů špičkovou technikou:
Detekujeme odposlechy nejen vysokofrekvenčního pole, ale i všech tříd od GSM, WiFi, G3, CDMA přes Bluetooth či jednorázová nahrávací zařízení či monitorovací prvky. Prověřujeme na přání vozidla, budovy, byty, telefony, počítače, tablety, místnosti i jakékoli další prostory. V této oblasti máme široké pole působnosti. Náš tým operativců je připraven na výjezd k Vám kdykoli max. do 90 minut od nahlášení Vašeho požadavku.

PŘÍKLADY Z PRAXE :

KONKURENCE NIKDY NESPÍ
Příslušné oddělení ve společnosti “ABC” plánovalo s předstihem slevové akce na zboží v návaznosti na připravovanou reklamu, tisk letáků a další propagaci. Vždy v počátku této “slevové akce” nabízela konkurenční společnost ve svých letácích stejný produkt ještě levněji. Celková škoda vzniklá společnosti “ABC” byla velmi vysoká. Celá akce ztratila smysl. Na základě naší činnosti byl zjištěn způsob úniku informací a celá věc byla následně předána vedení společnosti “ABC” k dalším krokům …

NEPODCEŇUJ SVÉHO PARTNERA
Pan “Petr” se rozhodl odejít od své rodiny a začít život se svou novou partnerkou. Své manželce oznámil úmysl požádat o rozvod a po opětovných hádkách tak také učinil. Manželka pana Petra uplatňovala svá majetková práva a další skutečnosti u místně příslušného soudu. Pan Petr u soudu doložil svou majetkovou a finanční situaci dokládající jeho “nemajetnost” a opakovaně prohlašoval, že jeho příjem je malý a proto není schopen hradit výživné v navrhované výši 4000 Kč měsíčně. Poté, co byly soudu předloženy skutečnosti dokládající účelové převody majetku, fiktivní dluhy a další, bylo soudem stanoveno měsíční výživné ve výši 16 500 Kč na dítě a 25 000 Kč na manželku …

Uvedené příklady jsou reálné. Detaily, popis a další skutečnosti, však byly zcela do základu změněny.