postimg1Pravidla ISG 9 pro zveřejnění referencí :

Ctíme právo klienta na zachování soukromí. Proto zveřejňujeme reference tak, aby případně – je li to vyžadováno – neohrozily bezpečnost a identitu klienta. Detailní reference poskytujeme vždy na základě předchozí konzultace s klientem a jeho písemného souhlasu.

Specifické reference, které nejsou určeny ke zveřejnění, ale pouze k osobnímu předložení vybraným klientům, jsou u nás k nahlédnutí. Zcela pochopitelně si takové reference můžete kdykoli ověřit a získat tak objektivní hodnocení od našich klientů. Detailní reference naleznete také na stránkách www.gbard-holding.cz

Příkladové reference :

Korupce a personální kriminalita

Vytvoření celkové mezinárodní protikorupční politiky pro obchodní společnosti podnikající v několika zemích EU, proškolení všech zaměstnanců a odhalování korupčního jednání v rámci zaměstnanecké a obchodní kriminality.

Celková odhalená škoda : na dotaz

VIP ochrana podnikatele s rodinou ze Spojených arabských emirátůair-team

Zajištění kompletní bezpečnosti podnikatele a celé jeho rodiny při lázeňském pobytu v ČR s velkým důrazem na tamní kulturu, náboženství i monarchii SAE. ISG 9 byla pověřena celkovým zajištěním celého pobytu včetně jeho průběhu.

sledkaOdhalení organizované trestné činnosti.

Náš tým vyhledal, lokalizoval a rozkryl organizovanou skupinu páchající trestnou činnost. Veškeré poznatky byly následně předány útvaru SKPV Policie České republiky k dalšímu šetření.

Celková odhalená škoda : 15 000 000,- Kč.

logistika-kradezeKontrola logistické přepravy – odhalení krádeží zboží.

Při běžné kontrole logistické přepravy zboží, došlo k odhalení opakovaných krádeží majetku ze strany řidičů a dalších pachatelů, kteří upravili zámek nákladového prostoru tak, aby jej bylo možné otevřít bez poškození bezpečnostní plomby.

Celková odhalená škoda : 2 650 000,- Kč

24052007101Ochranná služba – zahraniční návštěva.

Náš tým byl pověřen kompletním zajištěním bezpečnosti při soukromé návštěvě ředitele mezinárodní energetické společnosti. Zajišťovali jsme pronájem a ostrahu celého hotelu, autopark, program i další pohodlí pro klienta a jeho hosty.

Délka realizace : 14 dní non-stop

pic5Únik citlivých informací – vyhledání, odhalení.

Jedna z největších zakázek se týkala vyhledání a odhalení způsobu úniku citlivých obchodních a cenových informací ke konkurenci. Naše činnost byla ukončena úspěchem a do dnešního dne provádíme pro tuto společnost Employment security audit.

Délka realizace : důvěrné

mashidaOstraha VIP společenské akce

Kompletní zajištění bezpečnosti celé akce skrytým bezpečnostním týmem pracovníků na několika setkáních s obchodními partnery v rámci České republiky, včetně zajištění vozidel s řidiči, privátního letounu a služeb osobních strážkyň – žen.

Délka realizace : Celkem 22 dní.

 

Další reference Vám poskytneme rádi na vyžádání osobně.