logoNaši GARANTI SPOLEHLIVOSTI nabízí jak soukromým firmám, tak i státním orgánům a institucím odborná praktická školení, zaměřená přímo na konkrétní požadavky zákazníka. V oblasti školení a vzdělávání, mají naši garanti velmi rozsáhlou praxi a jejich přístup je naprosto v souladu s Vašimi potřebami a požadavky. Dle Vašich potřeb je vždy vypracován strategický plán vzdělávání za účelem dosažení předepsaného cíle. Taktéž provádíme v rámci zákona přípravu na bezpečnostní prověrky včetně jejich přímé realizace. Naši garanti jsou členy vrcholného managementu společnosti a jedná se o profesionální odborníky v oblasti státní, komerční i soukromé bezpečnosti s několikaletou praxí ve státních, ozbrojených a obdobných sborech či dalších “nespecifikovaných službách”.


Veškeré níže uvedené znalosti, dovednosti i postupy rádi předáváme dál v rámci naší poradenské činnosti. Pokud Vás zajímá, co Vám můžeme nabídnout, nahlédněte na náš popis :

logo-znak

SPOLEČENSKÉ VYSTUPOVÁNÍ / ETIKETA :

 • Instruktor společenského vystupování v oblasti bezpečnosti
 • Školení postupů při vyšetřování zaměstnanecké kriminality
 • Školení pracovníků bezpečnostních služeb v ČR
 • Školení vedoucích pracovníků bezpečnostních služeb
 • Školení sebeobrany osobních strážců

logo-znakBEZPEČNOST – ŠKOLENÍ, TECHNIKA, NÁVRHY :

 • Školení v oblasti IT bezpečnosti
 • Protikorupční politika firmy / zaměstnanců
 • Školení krizového a teamového kolektivního řízení
 • Využití podpůrných technických prostředků v praxi
 • Prezentace navigačních systémů (komunikace, využití, používání)
 • Odhalování odposlechů – prevence, detekce, odstraňování apod.
 • Osobní, firemní a průmyslová špionáž (prevence, řešení, opatření)
 • Školení hotelových detektivů a bezpečnostních pracovníků
 • Návrhy eliminace a prevence zaměstnanecké kriminality
 • Využití kamerových systémů (sledování, vyhledávání a další)

logo-znak

BODYGUARDING :

 • Instruktor osobní ochrany. (vizuální i skryté)
 • Zvládnutí krizových situací ve všech 6 stupních
 • Vyhledání rizikových faktorů ochrany a ostrahy
 • Bezpečnostní konzultant pro ochranu osob a majetku (alarmy, CCTV, EPS, PCO, vstupní a evidenční systémy až po realizaci.)

PROFESIONÁLNÍ DETEKTIVNÍ SLUŽBY :

logo-znak

SLEDOVÁNÍ OSOB:

Základy sledování osob a vozidel v otevřeném i uzavřeném prostředí, základní pravidla sledování, navazovaná kontrola, komunikace, využití technických prostředků i evidence, možná ztotožnění osob i vozidel a další témata.

logo-znak

PRE-EMPLOYMENT SCREENING :

Prověření životopisných údajů stávajících nebo nových zaměstnanců s důrazem na jejich pravdivost, úplnost i další faktory mající vliv na posouzení kvalifikace, znalostí, osobních kvalit a dalších vlastností dle potřeb zadavatele.

logo-znak

EMPLOYMENT SECURITY AUDIT :

Komplexní personální bezpečnostní audit s důrazem na prevenci a ochranu chráněných zájmů a potřeb klienta. V této oblasti nabízíme vynikající výsledky.

logo-znak

KOMUNIKACE :

 • Využití mobilních a WiFi technologií v oblasti bezpečnosti
 • Bezpečná komunikace za využití technických prostředků
 • Radiový provoz a jeho zásady dle zákona
 • Technika a doplňky pro komunikaci

logo-znak

BEZPEČNOST NA ČTYŘECH KOLECH :

 • Instruktor kondičních jízd sk. B,C v zátěžových podmínkách
 • Ochrana proti sledování vozidla / kolony
 • Technika plánování bezpečnostních transferů
 • Logistická přeprava (vodní, letecká, pozemní)
 • Školení ovládání veškerých osobních vozidel, včetně údržby bez rozdílu náhonu, váhy, obsahu, typu a velikosti.

logo-znak

PRÁVO A LEGISLATIVA :

 • Znalosti v oblasti práva trestního, soudního, živnostenského, přestupkového, insolvenčního, exekučního a další …
 • Stanovení pravidel ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 sb.
 • Diagnostika a rozpoznání drogové problematiky
 • Příprava a realizace služeb na klíč :

logo-znak

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA A POSTUPY :

 • bezpečnostní služby
 • detektivní služby
 • psychologická vyšetření
 • grafologické rozbory
 • výskyt omamných a psychotropních látek
 • analýzy DNA
 • odhalování všech druhů kriminality

logo-znak

BEZPEČNOSTNĚ ANALYTICKÉ ČINNOSTI :

 • politická situace a zájmy jednotlivých stran
 • bezpečnostní situace a rizika
 • kulturní prostředí a rozdíly
 • obchodní prostředí a zvyky
 • obchodní legislativu a regulace
 • potencionální zdroje nestability

logo-znak

VYŠETŘOVÁNÍ – OSOBY, FIRMY :

Jedná se zpravidla o informace získané legální dostupnou cestou o :

 • rodinných a osobních poměrech
 • majetkových poměrech
 • pracovních poměrech
 • podnikatelských poměrech a vazbách
 • společenských poměrech a reputaci
 • politických vztazích a vazbách

V případě Vašeho zájmu o naše poradenství nás prosím kontaktujte.
Uvedené informace jsou pouze základního charakteru. Při osobním jednání Vám poskytneme detailní informace.