GARANTI KVALITY :

Vedení, management i zaměstnanci společnosti jsou striktně prověření profesionální odborníci v oblasti státní, komerční i soukromé bezpečnosti s několikaletou praxí ve státních, ozbrojených a obdobných sborech či dalších „nespecifikovaných službách“.

FotografieProfesní znalosti
Mgr. Tomáš Dvořák

Tomáš Dvořák má bohaté a rozsáhlé zkušenosti s bezpečností v oblasti retailu, tělesné - osobní ochrany i fyzické ostrahy více jak 25 let. Mezi jeho specializace z oblasti bezpečnosti patří analytické činnosti, návrhy a tvorba bezpečnostních směrnic, postupů a analýz, firemní, informační a personální kriminalita, osobní ochrana osob a prevence kriminality, včetně personální bezpečnosti jako celku. Jeho znalosti doplňují nejrůznější bezpečnostní prověrky a ověření spolehlivosti vydaných orgány veřejné moci.

V současné době je prezidentem skupiny Security expert CZ&SK sdružující výhradně odborníky v komerční a státní bezpečnostní oblasti. Do prosince 2015 zastával pozici Ředitele interního auditu, kontroly a bezpečnosti pro ČR a SR a zastupujícího Ředitele reklamy a marketingu pro ČR a SR u největšího prodejce elektroniky. V předchozích letech 2006 - 2012 zastával pozici Bezpečnostního ředitele ve spol. LIDL Česká republika a Slovenská republika v.o.s., kde byl autorem a supervizorem kompletního systému bezpečnosti pro ČR i SR. Dříve působil v obdobných vedoucích pozicích se zaměřením na komerční i soukromou bezpečnost a IT bezpečnost.
Mgr. Jan Černý

Jan Černý je specialistou v oblasti inspekce a bezpečnosti. Své znalosti načerpal studiem na PAČR. Odbornou praxi získal v rámci svého dlouholetého působení v ozbrojených složkách a následně i svou profesní inspekční činností. Mezi jeho specializace patří operativní technika a zvláštní činnosti spojené s operativně pátracími prostředky.

V oblasti bezpečnosti se bez přerušení pohybuje již od roku 1990. Je autorem a supervisorem bezpečnostně kontrolních pravidel a mechanizmů u několika objektů "zvláštní důležitosti" a podílel se na připomínkování legislativních opatření v rámci svého pracovního zařazení. V minulosti byl aktivním členem několika bezpečnostních komisí pro bezpečnost. Je držitelem bezpečnostních prověrek nejvyššího stupně a akreditovaným mandatářem. V naší společnosti je zařazen od počátku roku 2014.
Mgr. Petr Sniahničan

Peter Sniahničan je testovacím odborníkem na nástrahovou a zabezpečovací techniku včetně EZS, EPS, CCTV a prostředků sloužících k zabezpečení a ochraně důležitých dat a informací, objektů a perimetrů střední a vysoké důležitosti.

V oblasti bezpečnosti pracuje více jak 25 let a v minulosti zastával vedoucí funkce na úseku ochrany osob a majetku i ochrany objektů zvláštní důležitosti. Je kvalifikovaným trenérem osobních strážců na profesionální úrovni a hodnotitelem psychologických zátěžových testů. Je absolventem několika zahraničních stáží v oblasti osobní bezpečnosti a zejména pak bývalým Bezpečnostním poradcem významných podnikatelů na Slovensku.

Máte li jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím.